Logo Logo

Informarea clientului

Atentie! Ca urmare a opțiunii tale de renunțare la consultanta, te informam ca nu vom evalua in ce măsură contractul de asigurare, pe care urmeaza sa-l inchei, corespunde cerintelor si necesitatilor tale. Te rugam sa completezi cu atentie datele si informatiile ce iti vor fi solicitate in vederea încheierii asigurării dorite.